(هوالوکیل)

***ضمانت جهت دادسرا-ضمانت جهت دادگاه-ضامن جوازکسب دار:

***مخاطب وخواننده ضمن تشکرازورودشما به وبلاگ رسمی گروه حقوقی ما باتوجه به سوابق کاری وتخصصی وصبوری کارشناسان ووکلای باتجربه وزبده این مجموعه ؛درارائه خدمات ذکرشده ومطالب نگارش شده راجع به امرتودیع وثیقه  وکفالت که دراین مرکزخدمت رسانی می شود:(آزادی فوری)

***گروه حقوقی ما صبورانه وبادقت وزمانسجی کارشناسانه درانجام مراحل تودیع وثیقه وکفیل وآزادی زندانی عزیزخوددرکنارشما میباشند:(مشاوره حقوقی رایگان-تلفن تاآزادی زندانی)

***متاسفانه توسط افرادی غیرعامل وغیرمتخصص باعناوین مشابه کپی برداری می شود؛لذا بدین وسیله ازهوشیاری وتوجه شما وعدم اعتمادبه افرادسودجووغیرمسئول سپاسگزاریم:(آزادی فوری)

راه های ارتباطی شما باماعبارت از:09016453317و09307336926


دادرس ایرانیان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


آوای فاخته Sara Ivan حسینه ذهبی همدرد Katie Amy مرا تا دل بود دلبر تو باشی دبیرستان نمونه احمدی لاریجانی آمل(متوسطه ی اوّل) داشتن مدارسی دلپذیر و شاد